Golf Fitness/Kinexit


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Kinexit_Banner_-_Partner_Site_–_SWE-1024x576.jpg

 

Att som tränare kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den rent fysiska förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för den stora majoriteten av våra elever. Viktigt att slå fast är att det alltid finns en lösning. Alla spelare kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller handicap. 

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen. Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling.

Finns det däremot delar av spelarens teknik som bromsar eller helt hindrar utvecklingen hittar vi sannolikt lösningarna inom tre mycket centrala delar av kroppens huvudkällor till balans, stabilitet, rotation och kraft. Det första området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet. De andra två områdena är höft- respektive axelpartiets möjlighet till rotation för att kunna generera kraft genom hela svingrörelsen. Centrala och oerhört viktiga områden som vi omgående tillsammans med eleven sätter fokus på att förbättra.

Precis som en launchmonitor snabbt och enkelt exempelvis mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen använder vi när det gäller våra elevers fysik ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven. Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella träning- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft. Exaktheten i både screeningen och de individanpassade övningarna till förbättring gör att det ofta inte behövs mer än 10 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens förutsättningar att slå golfbollen.

Paket 3 NYHET 2021! : ”Sänk din score” (Kinexit)

Lektion 1, 50 min: Body screen (test av rörlighet), besiktning av utrustning, video med svinganalys och Trackmansiffror. 

Lektion 2, 50 min: Uppföljning av svingrörelsen och drillövningar

Lektion 3, 50 min: Fokus på ditt wedgespel (video, drillövningar och Trackman)

Lektion 4, 50 min: Puttning, video, rörelseanalys och drillövningar

Lektion 5, 50 min: Body screen (återtest av rörlighet), uppföljning av svingrörelsen, video med svinganalys och Trackmansiffror.

Pris: 3 450:- inklusive 3 månader (Ord. pris 4150:-)

Body Screen inkl golflektion 25 min (Kinexit)

Bodyscreen + 3 månader Kinexit 650:- (Ord. pris 785:-) 

Medlemskap i Kinexit (ej inkl golfträning)

1 månad – 150:-

3 månader – 395:-

6 månader – 595:-